ZAYÎ


Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır.
Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir

Güncel Projeler