YOLA TERK

Bir arsanın belirli bir kısmının açılacak yol için terk edilmesidir.

Bir arsanın belirli bir kısmının açılacak yol için terk edilmesidir.