YOLA TERK


Bir arsanın belirli bir kısmının açılacak yol için terk edilmesidir.
Bir arsanın belirli bir kısmının açılacak yol için terk edilmesidir.

Güncel Projeler