TRAMPA


Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işidir.
Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işidir. Bu durumda her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.

Güncel Projeler