TEMLİK

Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek.

Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek.