TAVZİH

Açıklama, aydınlatma.

Açıklama, aydınlatma. Mahkeme kararlarında belirsiz kalmış hususların hakim tarafından kararın altına şerh (not) düşülerek açıklanması. TEBLİGAT