TASARRUF ETMEK


Bir mal veya hak üzerinde mülkiyet hakkının bahşettiği yetkileri kullanmaktır.
Bir mal veya hak üzerinde mülkiyet hakkının bahşettiği yetkileri kullanmaktır. Taşınmaz malı satmak, bağışlamak, ipotek etmek, irtifak hakkı kurmak veya bu hakları terkin etmek tasarruf etmek anlamına gelir.

Güncel Projeler