RED KARARINA İTİRAZ


Tapu sicil müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir.
Tapu sicil müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir. Bu redde karşı 30 günlük süre içerisinde müdürlüğün bağlı bulunduğu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu karara karşı da Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

Güncel Projeler