ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ


Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3.
Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye devretmesidir. Malını bağışlayan kişi öldüğünde bağıştan rücu edilebilir

Güncel Projeler