KOORDİNELİ ÇAP

Bir parselin kadastro pafta üzerinde koordinatlarının gösterildiği belgedir.

Bir parselin kadastro pafta üzerinde koordinatlarının gösterildiği belgedir.