KOORDİNELİ ÇAP


Bir parselin kadastro pafta üzerinde koordinatlarının gösterildiği belgedir.
Bir parselin kadastro pafta üzerinde koordinatlarının gösterildiği belgedir.

Güncel Projeler