KANUNİ MİRASÇILAR


Medeni Kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar.
Medeni Kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar.Bir taşınmaz mala hissedar olanların birbirlerinin hisselerine karşı kanuni şufa hakları vardır. Kanuni şufa hakkının tapu siciline şerhine gerek yoktur. Kişinin hissedar olması şufa hakkına sahip olması için yeterlidir.

Güncel Projeler