İYİ NİYET


Bir hakkı elde edebilmek, kazanabilmek için kötüniyetli olmamaktır.
Bir hakkı elde edebilmek, kazanabilmek için kötüniyetli olmamaktır. Medeni Kanun aksi kanıtlanmadıkça herkesi iyiniyetli saymıştır.

Güncel Projeler