İŞTİRA HAKKI


Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.
Bir taşınmazı satın alma hakkıdır. Mal sahibiyle karşılıklı olarak imzalanan anlaşma tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır. Taşınmaz başkasına satılsa da bu hak geçerlidir.

Güncel Projeler