İRADİ MİRASÇILAR


Kanun tarafından değil de miras bırakanın iradesi ile belirlenmiş mirasçılar.
Kanun tarafından değil de miras bırakanın iradesi ile belirlenmiş mirasçılar. Örnek

Güncel Projeler