İMAR PLANI


Nüfusu 10.
Nüfusu 10.000’ı aşmış yerleşmelerde imar yasasına göre yapılması zorunlu olan fiziksel plan.

Güncel Projeler