HİSSE


Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır.
Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir.

Güncel Projeler