HİBE


Bir mülkiyetin karşılığında bir bedel olmaksızın devredilmesidir.
Bir mülkiyetin karşılığında bir bedel olmaksızın devredilmesidir. Bu durumda hibeyi kabul eden kişi binde 36 harç öder.

Güncel Projeler