:
:
:
Paylaş:
Tanıtım Föyü
İskan Belgesı̇
Enerjı̇kı̇mlı̇k Belgesı̇

21-1601-2020-0907245-wWw.jpg
02-1601-2020-0336543-wWw.jpg
12-1601-2020-0906188-wWw.jpg
09-1601-2020-0906174-wWw.jpg
27-1601-2020-0906170-wWw.jpg
14-1601-2020-0336436-wWw.jpg
05-1601-2020-0337004-wWw.jpg
04-1601-2020-0337122-wWw.jpg
07-1601-2020-0337054-wWw.jpg
10-1601-2020-0337114-wWw.jpg

Ne Söylediler

EDD Yapıya, liderleri Ender Bey ve Yunus Beylere, Ahmet Bey'e daima 5 yıldız.

Metin Deden :) 


Metin ÖZMENLİKAN

Ne Söylediler?

EDD Yapıya, liderleri Ender Bey ve Yunus Beylere, Ahmet Bey'e daima 5 yıldız.

Metin Deden :) 

Metin ÖZMENLİKAN

Güncel Projeler