BRÜT İNŞAAT ALANI


Yapının inşa edilen bütün alanlarının toplamıdır.
Yapının inşa edilen bütün alanlarının toplamıdır. Bu alana avlular, aydınlıklar, hava bacaları, doğal zemine oturan teraslar, saçaklar dahil edilmez.

Güncel Projeler