BİTİŞİK NİZAM


Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamı.
Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamı. Bitişik nizam binaların ortak alanından arka bahçeye çıkış sağlanır.

Güncel Projeler