BİNA YÜKSEKLİĞİ


Binanın kot aldığı noktadan saçak üst seviyesine kadar olan yükseklik.
Binanın kot aldığı noktadan saçak üst seviyesine kadar olan yükseklik. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliği 1 metreyi geçmeyen korkuluklar, merdiven gereçleri, bacalar, lüzumlu su depoları, asansör kuleleri ve benzeri yerler bina yüksekliğine dahil değildir.

Güncel Projeler