BİNA VARAKASI

Tarihi önemi olan bir binanın yaşını ispat etmek için valilik tarafından verilen belge.

Tarihi önemi olan bir binanın yaşını ispat etmek için valilik tarafından verilen belge.