BİNA VARAKASI


Tarihi önemi olan bir binanın yaşını ispat etmek için valilik tarafından verilen belge.
Tarihi önemi olan bir binanın yaşını ispat etmek için valilik tarafından verilen belge.

Güncel Projeler