BİNA DERİNLİĞİ


Binanın ön ve arka cephe hattı arasındaki dik uzaklıktır.
Binanın ön ve arka cephe hattı arasındaki dik uzaklıktır. Bina derinlikleri azami 40 m.'yi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına 3 m.’den fazla yaklaşmamak şartı ile hesaplanır.

Güncel Projeler