BİLA


“siz, sız” şeklindeki olumsuzluk ekidir.
“siz, sız” şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz

Güncel Projeler