AZİL


Vekaletnamedeki vekilin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir.
Vekaletnamedeki vekilin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir. Vekaletle yapılan işlemlerden sonra aziller sicilinden mutlaka arama yapılarak, vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılmalıdır.

Güncel Projeler