APLİKASYON (YER GÖSTERME)


Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir.
Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesidir. Parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesidir.

Güncel Projeler