AÇIK TEKLİF USULÜ


Bir ihale komisyonu önünde, tekliflerin sözlü olarak alındığı ihale yöntemidir.
Bir ihale komisyonu önünde, tekliflerin sözlü olarak alındığı ihale yöntemidir.ADA

Güncel Projeler