AÇIK ALAN


Yalnızca tarım yapılmasına izin verilen veya yeşil alan olarak ayrılmış arazilerdir.
Yalnızca tarım yapılmasına izin verilen veya yeşil alan olarak ayrılmış arazilerdir.Üzerinde herhangi bir yapı inşasına izin verilmez.

Güncel Projeler